Rafael Riera Prats, 61 - 08339 Vilassar de Dalt – Barcelona – Spain